PraktijkinfoEmbrace Your Life - db

Denise Blauw

Leiderdorp 

info@embraceyourlife-db.nl

KvK: 88987671

BTW: NL004678615B44
 
Vooraf maken wij een afspraak op tijdsduur en afhankelijk van wat er op dat moment nodig is zal de behandeling uitgevoerd worden.

Lichaamsgerichte en Energetische sessies zijn beide ontwikkeld om blokkades los te kunnen laten, zonder te moeten praten. Ik werk altijd met een intake welke ondertekend wordt door de klant. Deze intake is echter voor mij als facilitator van belang om jou veilig en goed door de sessies heen te kunnen begeleiden. Daarnaast is zijn er een aantal condities waarbij de sessies afgestemd moeten worden op jouw fysieke, mentale en emotionele staat van zijn. Het is dan ook echt van belang dat alle informatie vooraf bekend is zodat de sessie zowel voor jou als mij op een veilige manier doorlopen kan worden.

De facilitator is niet verantwoordelijk indien informatie niet naar waarheid wordt ingevuld of vermeld of wanneer er tijdens of na de sessie nadelige effecten worden ervaren. Geen enkele behandeling zal zonder jouw instemming gegeven worden en het is ook toegestaan dat de facilitator de behandelovereenkomst beëindigt wanneer deze dat noodzakelijk acht.


De sessies zijn niet gericht op de aanpak van psychische stoornissen en evenmin bedoeld als vervanging voor een medische behandeling of voor zinvolle geestelijke gezondheidszorg.


Tijdens de sessies wordt geen enkele poging gedaan om psychiatrische diagnose te stellen of een dokter-patiënt relatie tot stand te brengen tussen de cliënt, begeleiders en overige betrokkenen.

De cliënt verklaart de intake naar waarheid in te hebben gevuld en is gehouden om zelf te (doen) onderzoeken of de cliënt de lichamelijk en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de sessie veilig te volgen.


De facilitator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid en is gerechtvaardigd om vooraf of gedurende de sessies deze te annuleren wanneer er twijfels ontstaan.


De cliënt vrijwaart de facilitator met het invullen van de intake voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, mededeelnemers. De facilitator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan de sessie. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de deelnemer of andere meegebrachte materialen gedurende de sessie of anderszins verblijf in de lokalen of ruimtes ingehuurd voor de organisatie.


Goed om te weten; Ik heb 2 langharige katten  in huis. Zij worden veelal door de positieve, rustgevende energie aangetrokken en kunnen daardoor rondlopen/slapen tijdens de behandeling in dezelfde ruimte. Van te voren kan natuurlijk worden aangegeven of dat wel of niet gewenst is, dan zorg ik voor aanpassingen.

E-mailen
Bellen
Map
Instagram